חגיגות 70 לאימא מדלן 

ברכה של המשפחה, עריכה של פוטו אדי